1ME108 - tidigare kurs

Kursen 1ME118 motsvarades tidigare av kurs 1ME108 som dokumenterades här nedan. 

Kurserna i datorstätt lärande vid Linnéuniversitetet ges (i dagsläget) under vårterminen och är två till antalet: 1ME108, samt 1ME109 som är en påbyggnadskurs. 

Kursen är nu avslutad för den här gången

Deadline för kompletteringar i höst är 15 augusti.

 

Träff 15-16 mars

Vi träffas 13.15 i D1169

Hangout från uppstarten nedan

Prezi från uppstarten