1ME109 - Tidigare kurs

Kursen är nu avslutad för den här gången

Deadline för kompletteringar i höst är 15 augusti.

 Kurserna i datorstätt lärande vid Linnéuniversitetet ges (i dagsläget) under vårterminen och är två till antalet: 1ME108, samt 1ME109 som är en påbyggnadskurs. 

Kursen 1ME109 har inga obligatoriska fysiska träffar, vi träffas i stället per distans. Första gången blir den 2e februari (se mail för mer information).

Förutom litteraturen i kurs 108 som framgår i kursplanen så vill vi att ni till att börja med läser den senaste Horizon Report.

Uppgifterna för kursen hittar du här.