Makey Makey

Kan Makey Makey användas i skolan? Ja, säger vissa

Leap Motion

"Leap motion in the classroom".  Artikel här. Mer appar för undervisningen här. Framtiden för Leap Motion är nog stor när det gäller undervisning och applikationer för barn och vuxna i behov av speciellt stöd.