Digitala Kompensatoriska Verktyg

Under 2016 inleddes ett samarbete mellan RUC-IT och de olika nätverken för specialpedagogik. Bland annat inleddes ett forskarsamarbete med syfte att starta forskningsprojekt inom området kommunikation - kommunikation för individen, och kommunikation mellan skola och hem.

 
 
IMG_1030.JPG

Ny Poddkanal

På LNU-play har vi nu startat en kanal där vi kommer att publicera material relevant för samarbetet mellan Specialpedagogik och Medieteknik, gällande exempelvis de projekt vi medverkar i gällande kommunikation - AKK och andra Digitala Kompensatoriska Verktyg.

 
 Rektor och VD med glada miner och pennor som glöder

Rektor och VD med glada miner och pennor som glöder

samarbetet mellan IST och Linnéuniversitetet

Den ämnesövergripande satsningen på forskning inom området IKT bottnar i avtalet mellan Linnéuniversitetet och IST. Läs mer om det via länken nedan.