RUC IT, vid Linnéuniversitetet

Ansvariga 

Mattias Davidsson

mattias.davidsson@lnu.se

@mattias73, 

Katrin Lindwall

katrin.lindwall@lnu.se,

@katrinlnu