1ME118

Viktig information inför kursstarten hittar du här.

1ME118 IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg - 7,5 hp

Kursen vänder sig till verksamma pedagoger och lärarstudenter som vill öka sina kunskaper om hur man kan använda digital teknik i sin roll som lärare eller IKT-pedagog.

Kursen tar utgångspunkt i den naturliga roll som modern teknik redan har i samhället, med fokus på vardagens digitala teknik och nätbaserade tjänster. Under kursen utforskar vi hur elevernas inre motivation för lärande kan förstärkas samt hur elevens förståelse kan ökas med hjälp av digitala verktyg, sociala medier, bild, ljud, film och med hjälp av metoder för kollaboration, mobilt lärande, visualisering, digitalt berättande och spelbaserat lärande.

IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg 7.5hp avser att bygga upp teoretiska kunskaper, men framför allt till att handleda deltagarna i att implementera metoder och verktyg i sin undervisning och för administrativa ändamål. Ytterligare ett mål är att utöka pedagogernas kollegiala stöd samt att stärka deras motivation och möjligheter att ta till sig nya pedagogiska metoder och verktyg även efter kursens slut.

Grundläggande datorvana (PIM eller motsvarande) rekommenderas. Kursen har två obligatoriska träffar i Växjö under vt 2014.

 Mer information på Linnéuniversitetets webbplats här

Kontakt: Katrin Lindwall.
katrin.lindwall@lnu.se

1ME118 vt 2014 nedan

Träff 2

Fredag 21/3

13.15 Samling i D1169 (stora lab-salen)

13.30 -15.10 Föredrag + prova själva

15.30-17.40 (ca) Workshops x 3. Val av workshops här.

17.45-18.00 Avslut

Lördag 22/3

09.15-11.00 Seminarier - Samling D1169. Mer info om vem du skall ge feedback på hittar du här.

11.00-11.30 Ställtid/fika

11.30-12.00 Kommande uppgifter D1169

13.00-14.30 Casino, kollaboration mm. D1169 

14.30-15.00 Avslut - information om fördjupningskursen (se till höger)

 

Du hittar vilka presentationer du skall ge feedback på (uppgift 4) i meddelande på diskussionsgruppen på G+.

Uppgifter i kursen hittar du enklast här.

Träff 1 - dokumentation

Direktsändning från träffen här!

Gå gärna med i kursens diskussionsgrupp redan nu! Du hittar den här.

Helgens schema....

Fredag 31 jan

13.15-14.00 Allmän info,presentation av kursledare o deltagare

14.00 -15.00 Intro - Prezi

15.00-16.00 Fika och smörgåsbord

16.00-17.00 Hangout

17.15-18.00 Uppgifter, mer info...

Lördag 1 feb

9.15-10.00 Workshop - det utökade kollegiet

10.15 - 12.00 Laboration - Pass 1

13.15-15.00 Laboration - Pass 2

15.15-16.00 Avrundning

1ME119

1ME119 IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg, fördjupning - 7,5 hp

Tonvikten i kursen ligger på fördjupade jämförelser och analyser av olika system för bland annat kollaborativt lärande och administration - utifrån studier av litteratur och forskningen på området - samt på fördjupade kunskaper om hur moderna digitala verktyg kan användas i den egna undervisningen.

Under kursen skall studenten inventera och utvärdera behovet av vidareutbildning och andra investeringar för att utveckla arbetsplatsens arbete med digitala verktyg och undervisningsmetoder, med hänsyn tagen till styrdokument, relevant forskning och aktuella rapporter.

Studenterna utbyter under kursens gång erfarenheter, genomför diskussionsuppgifter, dokumenterar och ger feedback på varandras arbete med hjälp av verktyg för kommunikation och dokumentation via nätet, verktyg som även studenten förväntas behärska.

Mer information på Linnéuniversitetets webbplats här

Kursens moment hittar du här