1ME118 - IKT och lärande

Mer information inför kursstarten hittar du här. OBS! Glöm inte att registrera dig - mer info.

1ME118 IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg - 7,5 hp

Kursen vänder sig till verksamma pedagoger och lärarstudenter som vill öka sina kunskaper om hur man kan använda digital teknik i sin roll som lärare eller IKT-pedagog.

 Mer information på Linnéuniversitetets webbplats här

Kontakt: Katrin Lindwall.
katrin.lindwall@lnu.se