Webbseminarium - "Eleverna i förarsätet"

Måndagen den 22 januari anordnas vid Linnéuniversitetet ett webbseminarium där man bland annat kommer att behandla följande:

  • Vilka faktorer ligger bakom framgångsrik nätbaserad utbildning?
  • Hur kan studentgenererade lärresurser användas bäst?
  • Online, Face-to-face, Blended Learning - vilka former föredrar studenter?
  • Mer information och anmälan hittar du här.