RUC IT i regionen

Här kan du se vad som räknas till RUC ITs upptagningsområde, och hur många aktiva representanter vi har ute i kommunerna.