[Mer informella diskussionsuppgifter dyker upp under kursens gång på Google+. Håll ögonen öppna här om du vill delta]

Uppgift 2 - deadline 20130210

Görs (delvis) under workshop på lördagen.

Google Sites


Siten kommer att fungera som en plattform för att publicera dina kommande uppgiftslösningar under kursens gång. Därför är det viktigt att den är strukturerad så att man lätt kommer åt dina lösningar. Syftet med denna uppgift är att du skall kunna använda denna metod och detta verktyg med dina elever (för att göra portfolios eller kurssidor) och / eller kommunikation med föräldrar och kollegor.

Skapa följande i din portfolio:

 • En sida för varje kommande uppgift. Döp sidorna “Uppgift 3”, “Uppgift 4”, osv. (3-8)
 • En länk till en blogg. (Förslagsvis Blogger)
 • En sida som beskriver dig själv, dina erfarenheter av IKT inom undervisningen, samt förväntningar och tankar kring kursen.
 • En sida som beskriver ett moment inom ditt ämne.
 • En sida med förberedelse för en länksamling

I övrigt ska din portfolio någonstans på sidan innehålla:
 • Publicera minst en bild (fundera över skillnaden på att lägga upp en bild vs länka in en bild)
 • Bädda in (embed) minst en video, förslagsvis från Youtube
 • Textbehandling:
 • en punktlista
 • kursiv eller fet text
 • tabell
 • En klickbar länk till en annan webbplats
 • Ett RSS-flöde som hämtar information från någon sida
 • Ett inbäddat schema, exempelvis från Google Calendar

Den blogg du har länkat till på din Site skall du även använda för att reflektera på
under kursens gång. Dina reflektioner kommer att bedömas i slutet av
kursen. Vilka frågeställningar dyker upp? Vad har du lärt dig?

Kulturskolan i Södertälje har ett bra exempel på en informationssida gjord i Google Sites.

Uppgift 3 deadline - 20130224

Välj tre av de tekniker eller verktyg du stött på under första träffen, samt i uppgift 1-2 . Hur skulle du kunna integrera dessa i din undervisning/yrkesutövning? Försök vara så konkret som möjligt. Hittar du några goda exempel där dessa verktyg används inom skolvärlden/ditt verksamhetsområde? Argumentera för att metoden skulle vara effektiv ur ett lärandeperspektiv utifrån litteraturen eller andra relevanta källor.

Skriv din redovisning i form av ett Google-document (namnge alla dina uppgiftsdokument enligt följande: U3 1ME108 Förnamn Efternamn) som du länkar till och bäddar in i din google-site. Dela dokumentet med dina peers så att dessa kan kommentera och ge feedback på ditt arbete. Dela även ditt dokument med mattias.davidsson@lnu.se och katrin.lindwall@lnu.se med rätt att kommentera och redigera i ditt dokument. Texten bör bestå av ca 4000 tecken inklusive mellanslag. Tänk på att referera till dina källor i texten och inkludera en källförteckning enligt något vedertaget system.

Uppgift 4 deadline - 20130310

Denna uppgift är en fortsättning på uppgift 3. Du skall utveckla dina tankar från uppgift 3, samt ta vara på den eventuella feedback du fått, och göra en presentation över din uppgift samt dina reflektioner kring feedbacken i ett nätbaserat presentationsverktyg som ni diskuterar under träffen den 15-16 mars. Du får välja vilket verktyg du vill, men exempel på dessa är Prezi eller Googles “Presentations”.

[Förtydligande av ovanstående text: Ni skall alltså INTE presentera något under träffen. Ni skall titta på varandras presentationer inför träffen. Ni skall däremot diskutera (innehållet i) varandras presentationer under träffen i Växjö. Se mer information i inlägg 4 mars av Mattias på G+ gruppen. Edit: 4 mars 2013]

Lägg även in en länk till presentationen (gärna via inbäddning om möjligt) på din Google site.

Under träffen kommer vi ha ett seminarie där ni ska diskutera varandras och era egna presentationer. Därför måste ni ha tittat på era peers arbeten, samt förberett ett par diskussionsfrågor kring dessa.

Krav på presentation:

5-10 (absolut max) minuter

inkludera något annat än bara bild och text

Uppgift 5 20130317

Terminologi

Syftet med denna uppgift är att ni ska förstå och kunna hänga med i diskussioner kring modern teknik. Några av frågorna kommer ni att kunna besvara snabbt; på andra måste ni göra lite mer research och kanske leverera argument. Du redovisar uppgiften genom att ladda upp dina svar i PDF-format till din Google Site som en attachment / bilaga (add files / lägg till filer). Döp pdf-dokumentet enligt: U5 1ME108 Förnamn Efternamn.pdf.  Detta visar på ytterligare ett sätt att dela med sig av information på Sites.

Del A)

 • Beskriv skillnaden mellan data och dator.
 • Vad är ett operativsystem? Vilket operativsystem har vanligtvis en PC? Vilket operativsystem har en Macintosh? Vilka andra operativsystem finns det?
 • Beskriv skillnaden mellan FTP och HTTP / HTTPS.
 • Beskriv skillnaden mellan ADSL och bredband. Vad har du hemma enligt din leverantör? Vilken hastighet har du i skolan? Vilken hastighet har du i verkligheten? Vad innebär siffrorna? Vad händer om trettio elever är uppkopplade samtidigt och tittar på Youtube i samma sal? Tips: Man kan mäta sin ungefärliga hastighet på bredbandskollen.se
 • Finns det filformat i din skolmail som du inte kan ta emot? Finns det maxgräns för utrymme? Om du inte har någon skolmail kan du undersöka din studentadress från LNU.
 • Förklara minst 5 andra begrepp inom datavetenskap. Du väljer själv vilka begrepp du beskriver. Exempel på begrepp är protokoll, megabyte/megabit, ip-adress, XML, RAM-minne, mm.

Del B)

Svara på följande frågor med egna ord. Det är inte meningen att det ska vara ofantligt omfattande; bara att ni ska få en överblick och kunna argumentera över de olika delarna. Glöm inte att referera där det behövs. (Omfattning ca två sidor eller 1200 ord)

1. Man hör ibland talas om “Web 2.0”. Definiera och beskriv vad Web 2.0 innebär. Gör även en jämförelse med “Web 1.0”. Observera att det kanske inte finns någon vedertagen definition på dessa begrepp; därför kanske du blir tvungen att skapa en egen.

2. Ofta säger folk hemsida när de talar om ‘platser’ på nätet. Är detta korrekt, eller borde man egentligen säga något annat? Vad skiljer en “hemsida” från en “webbplats” eller en “webbsida”?

3. Sociala medier är något som har tagit stora steg in i vår vardag på sätt som vi inte kunde ana för ett tiotal år sedan. Det finns dock ingen definition på vad “Sociala Medier” faktiskt är för något. Undersök vad som allmänt anses vara “Sociala Medier” och skapa sedan en egen definition. Definitionen bör bestå av max två meningar, men skriv ca en halv sida där du argumenterar för bakgrunden av din definition.

4. Vad innebär meta-data? Hur används detta?

5. Beskriv skillnaden mellan Internet och webben (world wide web).

Uppgift 6 deadline - 20130331+20130512+20130519

Denna uppgift är en utvidgning och fortsättning av uppgift 3. Nu skall du faktiskt skall väva in några av de metoder, tekniker eller verktyg som vi har tittat på under kursens gång (de senaste föreläsningarna och workshopparna inkluderat) i din undervisning under den kommande våren. Samarbeta gärna med dina kollegor. Uppgiften har tre dead-lines (se nedan). Först planerar du, sedan genomför och dokumenterar du, och sist sammanfattar och utvärderar du. Under hela uppgiften för du loggbok digitalt på din blogg som du skapade tidigare i kursen. Där beskriver du hur arbetet fortskrider. Några frågor som kan vara intressanta att ta upp i planeringsfasen, att reflektera över under och efter utförandefasen, och att använda sig av i utvärderingen är:

- Vilka faktorer bör man ta med i beräkningen när man designar IKT-hjälpmedel/metoder för lärande?

- Vilken tidsplan har jag och vad kräver momenten jag planerar?

[Valfritt men nyttigt kan vara att genomföra och inkludera en så kallad SWOT-analys]

- Hur lätt/svårt/nödvändigt är det att få med sig kollegorna?

- Vilka är hindren för genomförande?

[På vilken nivå ligger de: Organisations, individ eller gruppnivå?]

- Hur kan hindren överbryggas?

- Hur kan momentet genomföras med begränsade resurser, och vad skulle du förlora på att inte genomföra din planering fullt ut?

- Vad hittar du för stöd i forskningen för dina tankar, och...

- Varför skall jag göra detta med denna metod?

Naturligtvis dyker det troligen upp fler intressant frågeställningar på vägen. Glöm inte bort dessa, utan plocka upp dem, dissekera dem och diskutera dem.

Vi vill att du väljer minst två av följande områden/nyckelord att arbeta med. Du kan välja fler än två och i så fall även andra metoder/verktyg/perspektiv än de som finns i listan:

Digital storytelling, Game Based (eller Alternate Reality) Learning, Collaborative Learning, Visualisering, Simulering, Problemlösning, Digitala (alternativa) läromedel på nätet, Kompensatoriska hjälpmedel, iPads, GTD/planering/Admin, Mobile-learning, QR-koder/GPS/Motsvarande...

Väljer du att jobba med Spelbaserat lärande vill vi att du tittar på följande länk (som du kanske redan sett): http://theodoregray.com/BrainRot/och funderar på frågan

Vad finns det för fallgropar när man designar edutainmentsystem, alltså system för inlärning med en belöningsmodell byggd på underhållning?

Väljer du att jobba med problemlösning vill vi att du tittar på (som du kanske redan sett) och funderar på följande: http://www.youtube.com/watch?v=eVtCO84MDj8, http://www.youtube.com/watch?v=NWUFjb8w9Psoch väver in någon tanke kring dessa, eller hänvisar till dessa när du planerar din aktivitet, eller när du observerar genomförandet. Kanske någon diskussion som förs resonerar inuti dig utifrån någon av filmerna ovan? Väljer du att arbeta med Digitala (alternativa) läromedel på nätet så vill vi att du på motsvarande sätt får med några tankar om http://www.youtube.com/watch?v=eVtCO84MDj8.

Specifikt vill vi att du inför momentet planera för att du har (på riktigt eller i en tänkt verklighet) en eller flera elever med behov av särskilt stöd. Vilka kompensatoriska verktyg finns att tillgå för att tillgodose dessa elevers behov i den planerade undervisningen?

Under arbetets gång kommer du även att agera bollplank (peer) till de i din peergrupp. Du har då ett ansvar att ge feedback på och kommentera i deras planering och dokumentation. Ge gärna varandra konkreta tips och konstruktiv kritik. Även denna feedback kommer att bedömas. Vill du ha metoder för hur man jobbar med feedback kollegor eller elever emellan så kan du tex titta på “Two starts and one wish”.

Redovisning

All dokumentation, dokument etc delas med Mattias, David, Kalle och dina peers. Använd formattering enligt U6 1ME108 Planering Förnamn Efternamn, U6 1ME108 Dokumentation Förnamn Efternamn, resp. U6 1ME108 Utvärdering Förnamn Efternamn. Under arbetets gång kommer möjlighet till mer eller mindre regelbundna hangouts el dyl för handledning och erfarenhetsutbyte att finnas.

DeadLine 1, 31e mars - planering. Du bör vid det här laget ha planerat dina moment. Skriv ned din planering i ett dokument och dela det så fort som möjligt, alternativt dela det senast i samband med DL2 nedan. Vill du kunna få feedback "på vägen" så är det förstås viktigt att de som kan ge dig feedback har tillgång till dina dokument och kan kommentera.

DeadLine 2, 12e maj: Utförande och dokumentation. Dokumentera och reflektera under genomförandets gång. Gärna med olika dokumentationsmedel. Redovisa även din planering (minst 4000 tecken), kopplad till genomförandet här. 

DeadLine 3, 19e maj: Utvärdering/Vision. (minst 6000 tecken)

Utvärdera och reflektera. I en perfekt värld, med alla resurser i världen, hur skulle du genomfört momentet?

Bedömning

Bedömningen kommer att baseras på sådana faktorer som; grad av uppfyllnad, visat resultat, visad förmåga att använda verktygen, men inte minst på visad grad av reflektion kring ovanstående frågor, visad insikt i frågeställningarnas djup, förmåga till problemlösning och kollaborativ planering/problemlösning, förmåga att kommunicera din metod och dina resultat, mm. Även din feedback till dina Peers kommer att bedömas. Det svårt att i ett tidigt stadium sia om vad som kommer att visa på djupare kunskaper/insikter. Det är i.a.f djup och till viss del bredd som avgör omdömet på uppgiften. Även den svårighetsgrad på vad du ämnar genomföra kan spela roll i slutändan, försök därför att inte välja någon uppenbart "elementär" metod. Observera att det inte nödvändigtvis är så att ni måste visa kvaliteter i alla "kriterier" jag ställer upp ovan. Visad kvalitet inom ett område kan väga upp svagheter inom andra områden.

Uppgift 7 20130602

Lämpliga källor för att hämta in kunskaper kring uppgiften
http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/
http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0-EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video
http://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander-du-bilder-pa-natet/

Uppgiften redovisar du genom att fylla i formuläret som du hittar här.

Uppgift 8 20130609

När kursen (kurserna för er som läser både 108 och 109) börjar lida mot sitt slut och du snart är klar med den sista stora uppgiften vill vi att ni försöker tänka tillbaka hur det var när ni började kursen, hur ni såg på lärande och nya möjligheter till lärande med hjälp av olika digitala verktyg. Vad har hänt sedan dess? Vad har du fått upp ögonen för? Vad har fått dig att öppna dina ögon? Vad har fått dig att stanna upp och tänka, eller har något gett dig hicka kanske? Vad har du dragit för lärdomar och hur ser du att kursen kommer att förändra din undervisning eller din yrkesroll i framtiden? Sist men inte minst - vad har du vision för hur den svenska skolan skulle kunna se ut om fem år? Vad tror du har hänt under tiden fram tills 2017?

Skriv en text, spela in en film där du berättar, eller illustrera på något eller några sett dina funderingar kring dessa (försök få med de flesta) frågor. Skriv eller spela in motsvarande 900-1200 ord.

Uppgift Kollaborativ Wikipediaskrivning 20130609

Den här uppgiften kommer ni att utföra kollaborativt i er peer-gr

upp. Ni bestämmer själva över arbetsformer, när ni lägger ned arbetet (12h/person) under resterande kursens gång. Väljer ni att dela in er och ha olika roller så är det förstås bra om sådant dokumenteras.

Er uppgift blir att antingen skriva en ny Wikipediaartikel kring något av de områden (inom datorstött lärande) vi tagit upp eller kommer att ta upp under kursen. Det skulle exempelvis kunna vara någon aspekt av kollaborativt lärande.


Ett alternativ är att sammanfatta och översätta en Wikipediaartikel som redan finns på engelska inom samma område, men som saknas på svenska wikipedia. I detta fall bör ni kunna hinna med en liten längre artikel.

Ni skriver (översätter) artikeln med hjälp av Google drive och ett delat dokument, som någon i grupper skapar och delar med resterande gruppmedlemmar samt David, Kalle och Mattias. En del av uppgiften blir att få koll på hur själva publiceringsprocessen gungerar på wikipedia, vilken standard som behöver uppnås, vilka krav på artikeln som gäller etc. Ett mål är förstås att artikeln skall bli publicerad och finnas kvar, och att andra kanske skall bygga på er artikel, länka till den och så vidare.